Formulare Utile

  1. Solicitare informatii de interes public - conform Legii 544/2001 privind accesul la informatiile publice – descarca formulardepune solicitarea online
  2. Petitii - conform Ordonantei Guvernului 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor – descarca formulardepune solicitarea online
  3. Certificat de urbanism:
  4. Autorizație  de construire/desființare:
  5. Comunicarea privind începerea /finalizarea execuției lucrărilor
  6. Comunicarea valorii reale a lucrărilor executate
  7. Avizul Arhitectului-Șef
  8. Aviz de oportunitate -- Cerere pentru emiterea avizului de oportunitateCertificate de urbanism – descarca formulardepune solicitarea online
  9. Licenta de traseu pentru serviciile de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale
  10. Avize / Autorizații